Мечтаното образование – факт във Финландия

финландско образование

Революционните процеси във финландската образователна система вече няколко години привличат интереса на експерти, изследователи и учители от цял свят в търсене на по-ефективни методи за обучeние на подрастващото население. Благодарение на стратегията си за дългосрочно реформиране, която постоянно е обогатявана с нови експериментални практики, Финландия се превърна в една от най-успелите държави в сектора на образованието.

Последният доклад на Организацията за сътрудничество и развитие (ОИСР) от 2015 г., изследващ знанията на учениците от 65 страни по математика, четене и наука, класира Финландия на шесто място в света (след Сингапур, Хонг Конг, Южна Корея, Япония и Тайван). Именно през миналата година бяха представени и най-новите съществени промени във финландския образователен модел, които трябва да бъдат окончателно въведени до 2020 г. С настоящия материал ви представяме тях заедно с някои от вече установените практики, с които Финландия впечатли света.

Явления, не предмети

Според новия си национален учебен план Финландия планира да развие т.нар. метод за преподаване на явления, разказва британският в. „Индипендънт”. Методът набляга на интердисциплинарни теми за сметка на стандартните уроци по отделни предмети. Вместо да водят часове по история или икономика например, учителите биха могли да разказват за Европейския съюз, като сливат аспекти от двете дисциплини.

Обратна връзка от учениците

Финландските ученици ще участват активно в създаването на тези нови комбинирани дисциплини и ще оценяват техния успех. Това е част от стратегията за насърчаване на комуникацията между подрастващите и за развитие на техните личностни качества.

Задължителен професионализъм

Впечатление във финландската система правят изискванията за работа като учител. Главното от тях е завършване на магистърска степен, която учителите могат да получат в един от осемте национални колежа, като таксите им са напълно субсидирани от правителството. Конкуренцията за прием в тези колежи е толкова силна, че през 2010 г. 6600 кандидати са се състезавали за 600 места.

Начало на 7

Децата във Финландия започват образованието си на седем години. Преди това обаче те са обучавани предварително, като според сайта Takepart.com 97% от тях участват в предучилищната програма, след като навършат пет.

Никакви тестове

Във финландския учебен план не фигурират стандартизирани тестове. Единственото изключение е националната матура, която учениците трябва да държат в края на гимназиалния период. В интервю за списание „Smithsonian” Кари Лухивиори, учител и директор на училище в гр. Еспо, споделя, че „знаем много повече за децата, отколкото тестовете могат да ни кажат”.

Полиглоти в запас

Езиковото обучение във Финландия започва от първи клас, като до единадесетата си годишнина децата вече изучават два чужди езика. Първият от тях е задължителният шведски – вторият официален в страната, а другият е свободноизбираем – обикновено английски. Много от финландските деца се захващат и с трети чужд език в по-следващи етапи на образованието си.

По-малко преподаване, повече планиране

Финландските учители имат значително редуцирани часове на преподаване в сравнение със страни като САЩ, Великобритания и България. В някои случаи уроците могат да траят по четири часа на ден. Допълнителни два часа са отделяни за изграждане на учебни планове и оценяване на прогреса на учениците.

От начало до край

Освен впечатляващите резултати на Финландия в световните образователни проучвания, може би най-значимият показател за прогреса на страната в този сектор е минималният брой на преждевременно напускащите училище деца. Според информация от британската организация Positive Edge Education едва около 1% от финландските ученици не завършват основното си образование поради нежелание. За сравнение в България през 2013/2014 година те са били 14%.

Над публикацията работи: Петър Георгиев

СПОДЕЛИ:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn