Очаква се ръст на заетостта до юни

21% от работодателите у нас планират да наемат нови служители

Снимка: http://kahnattorneysinisrael.com

Снимка: http://kahnattorneysinisrael.com

Българските работодатели изразяват надежда за увеличаване на броя служители през следващото тримесечие. Това отчита най-новото проучване на „Менпауър” за заетостта.

Резултатите показват, че в периода април-юни 21% от работодателите очакват повишение на числеността на персонала си. Едва 2% от тях прогнозират свиване, а 77% не предвиждат промяна в броя на работниците си.

Предвижда се увеличение на заетостта с 13% – най-високата отчетена стойност от първото тримесечие на 2011 г. досега. Проучването показва, че един на всеки пет български работодатели възнамерява да наеме допълнителна работна сила през следващите три месеца.

В изследването са участвали 5 района – София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе. Най-голямо увеличение на заетостта се очаква в Русе и София, където нетната прогноза за заетостта е +14%. Работодателите отчитат доста добри планове за наемане във Варна, последвана от Пловдив и Бургас.

Най-много нови работни места се предвиждат в няколко отрасли: производство, търговия на едро и дребно, публичния и социалния сектор, както и в сектора електричество/газ/вода. Не толкова розови обаче са прогнозите относно строителството, земеделието, горското стопанство, лова и риболова, където се очаква спад съответно с 4 и 5 процентни пункта.

Работодателите, взели участие в проучването, са били разделени на 4 групи според размера на предприятията им. Във всички категории се предвижда увеличение в числеността на персонала. Най-голям е процентът при  големите предпрития.

Над публикацията работи: Ивет Савова

СПОДЕЛИ:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn