Започна кампанията за кандидатстване за евростипендии

стипендии

Стартира кампанията за европейски студентски стипендии за летния семестър, съобщиха от Министерството на образованието и науката. Кандидатстването ще се осъществява чрез подаване на формуляр в онлайн системата на проекта в периода от 10 до 30 май.

Стипендиите ще са два вида – за успех и за специални постижения. Възнаграждението за успех е по 120 лв. месечно, като за него ще могат да кандидатстват студенти от 32 приоритетни професионални направления, в които има дефицит на кадри за икономиката.

Стипендиите са еднократни, в размер на 200 лв., като всеки студент има право да кандидатства в рамките на един семестър за максимум 3 стипендии.

Преди евростипендиите се отпускаха през ОП „Развитие на човешките ресурси“, но сега за първи път са финансирани по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Идеята е чрез тях да се стимулира обучението в конкретни специалности, като с това да се подобри ситуацията на пазара на труда. За целта са предвидени 26 млн. лв., които да покрият възнагражденията за три семестъра – летния на 2015/2016 г. и цялата 2016/2017 г. Проектът е бил обсъден и одобрен както от ректорите, така и от Националното представителство на студентските съвети, увери образователният министър Меглена Кунева.

Подробна информация за проекта е достъпна на сайта http://eurostipendii.mon.bg Класирането ще бъде обявено именно там на 21 юни, а стипендиите ще бъдат преведени до 15 юли 2016 г.

Над публикацията работи: Благовеста Маринова
Снимка: stats.com

СПОДЕЛИ:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn